Goed omgaan met Spinoza is nog niet eenvoudig. Beschouwingen van een bloggende Spinoza-fan

0
315

Vandaag wil ik even iets overnemen van het weblog "The Sentimental Heretic  רגשיות עם רגישות" van een onorthodoxe jood, Shlomo Leib Aronovitz, die een paar fraaie blogs bood over Spinoza. Jammer genoeg is hij maart vorig jaar met zijn weblog gestopt.

שלמה לייב ארונוויץ

De blogs, waarin hij een aantal aardige beschouwingen wijdde Spinoza neem ik hier op: 

NOVEMBER 11, 2006 Moralism, Maimonides, & Marijuana
over Spinoza's "immoralisme".

JANUARY 30, 2007 Speaking of Spinoza
Daar ik de gedachten die erin verwoord werden zó van toepassing vind op discussies die soms ook op dit webblog worden gevoerd, heb ik deze tekst vertaald en hierna overgenomen. Wat hij daarin schrijft over de manier waarop orthodoxe joden tegen Spinoza aankijken, kan direct toegepast worden op elke andere denominatie, inclusief de 'atheïstische orthodoxie'.

JANUARY 31, 2007 Speaking of Spinoza (2)

FEBRUARY 05, 2007 Cherem? No Hard Feelings

FEBRUARY 10, 2007 Speaking of Spinoza (Psychology)

Ik heb al vaker gezegd: wat jammer toch dat zo weinig Nederlandse Spinoza-fans, wetenschappelijk opgeleid of bezig met zelfstudie, het blogpotlood oppakken…