Gesprek centrumbewoners

0
27

Het overleg dat ik op 18 februari 2008 heb gehad met bewoners uit het centrum was constructief. Er zijn in het afgelopen jaar een aantal zaken niet goed gelopen. De relatie centrumbewoners – gemeente heeft hier onder geleden. Het gesprek was een nieuwe start om met wederzijds respect voor belangen de communicatie over en weer open te houden. We hebben concrete afspraken gemaakt over de communicatie en de erkenning van mijn kant van de stichting actiegroep Binnenlandsebaan was hier onderdeel van.