Friedrich Rückert (1788 – 1866) las Spinoza en zette dat om in dichtwerk

0
572


Duits dichter en oriëntalist, vertaler van Arabische,
Hebreeuwse, Indische en Chinese gedichten. Het grootste deel van zijn gepubliceerde (laat staan de ruim 6000 ongepubliceerde) gedichten is in vergetelheid overgegaan en werden 'bewaard’
via de verklankingen door diverse componisten. Vooral de compositie die Gustav
Mahler veertig jaar na Rückerts dood maakte van diens "Kindertotenlieder",
gedichten die ontstonden naar aanleiding van het overlijden van zijn twee
kinderen die in 1833 en 1834 in de leeftijd van drie en vijf jaar gestorven
waren, maakte hem alsnog onsterfelijk.


Maar waarom ik in dit blog aan Friedrich Rückert aandacht
wil besteden is de overeenkomst én het grote verschil in de aan hem en aan Spinoza gewijde standbeelden.