Friedrich Adolf Trendelenburg (1802 – 1872) Ueber Spinoza’s Grundgedanken und dessen Erfolg

0
259Friedrich Adolf TrendelenburgIk begin meteen met mijn aanbeveling: lees zijn Über Spinoza's Grundgedanken und dessen Erfolg, waarover in een volgend blog méér.

Hoe doe je soms een ontdekking…

Nog niet eerder had ik van Friedrich Adolf Trendelenburg gehoord (ik ben immers geen vakfilosoof en zelfs die zullen niet alle met hem  kennis hebben gemaakt). Toen ik vorige zondag een blog maakte over de conferentie die over ruim een week aan de Johns Hopkins University zal worden gehouden onder de titel ‘Spinoza & German Idealism’ (georganiseerd door Yitzhak Melamed), zag ik in het programma aangekondigd: Fred Beiser (Syracuse University) "Trendelenburg and Spinoza" [Abstract: This paper will examine (perhaps for the first time ever) Friedrich Adolf Trendelenburg's Critique of Spinoza in his Logische Untersuchungen and Akademie Vortrag 'Spinoza Grundgedanken und sein Erfolg' (sic!). Trendelenburg was a late idealist, but his reception of Spinoza shows how important he was for the idealist tradition as a whole. Trendelen-burg's critique of Spinoza was very important for the development of his own philosophy and for the later reception of Spinoza in the 19th century.  Trendelenburg set new standards for the scholarly study of Spinoza, which went well beyond that of Jacobi, the German romantics. His work was later a stimulus for Fischer's treatment of Spinoza in his Geschichte der Philosophie. The paper will set Trendelenburg and Spinoza in their historical context, analyze Trendelenburg's interpretation and discuss his later dispute with Fischer.']

Dit maakte mij nieuwsgierig, wat het begin werd van een surftocht op internet. Daarbij bleek er heel wat te ontdekken. En, O, onvolprezen Google: Über Spinoza's Grundgedanken und dessen Erfolg (1850), een tekst van 58 pagina’s, staat gedigitaliseerd klaar om binnengehaald te worden. Wát een gedegen en doorwrocht stuk waaruit duidelijk blijkt dat Trendelenburg zich intensief en kritisch met Spinoza heeft bezig gehouden. Hij gaat tot het uiterste om te zien hoe Spinoza zijn systeem heeft opgebouwd en hoe en tot hoever hij zijn stellingen waarmaakt. [Hier de PDF] Ik kom er in een volgend blog op terug.