Franciscus van den Enden ‘Free Political Propositions’ etc nog voorradig

0
70

Tijdens het gesprek met Wim Klever, waarvan ik eergisteren een impressie gaf, bleek dat hij nog exemplaren in voorraad heeft van zijn boekje over Franciscus van den Enden.

[klik op afbeelding voor de ware grootte en de titel van het boekje]

In dat verslagje gaf ik al aan dat Wim Klever Franciscus van den Enden als een 'proto-Spinoza' beschouwt en dat hij alle moeite deed en doet om iedereen van de betekenis van Van den Enden te doordringen. In veel van zijn geschriften hoor je Klever meestal ook spreken over 'meester Van den Enden'.

Om ook de Engelstalige wereld op de hoogte te stellen maakte hij dit boekje, waarin hij Van den Endens Vrye Politijke Stellingen en Kort Verhael vertaalde en deels parafraseerde. Dit had hij in ruwe vorm al gereed in 1991, maar de beoogde uitgever had enige bezwaren, waardoor het zestien jaren bleef liggen tot Klever het in eigen beheer, als uitgeverij Vrijstad in 2007 uitgaf.

Het is voor €30 rechtstreeks te bestellen bij Wim Klever te bestellen klever@casema.nl

Hierna de tekst waarmee het bekend werd gemaakt op de website Necessarily Eternal