Francesca di Poppa over ‘veroorzaken en uitdrukken’ bij Spinoza

0
546

Zoekend in het kader van de zogenaamde 'dubbele veroorzaking' die Spinoza zou onderscheiden en waarover momenteel een debat loopt op dit weblog [cf. hier], maar waarover wel eerdere discussies werden gevoerd, heb ik iets gevonden dat een nieuwe impuls kan geven.

Mijn zoektocht ging gisteren naar waar of hoe ik ooit gevonden had dat Curley degene zou zijn geweest die het onderscheid tussen horizontale en verticale veroorzaking in de secundaire Spinoza-literatuur geïntroduceerd zou hebben; ik had dat van Yovel [cf. hier] herinnerde ik mij door het te herontdekken. Tijdens het surfen ernaar stuitte ik op de link naar een zeer relevante dissertatie. Graag geef ik hier, zoals mijn gewoonte is, die informatie door over deze, niet alleen in dit kader maar m.i. in veel bredere zin zeer interessante en toepasselijke dissertatie door. Het gaat om:

Francesca di Poppa, "GOD ACTS FROM THE LAWS OF HIS NATURE ALONE": FROM THE NIHIL EX NIHILO AXIOM TO CAUSATION AS EXPRESSION IN SPINOZA'S METAPHYSICS. Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh, 2006 [Defense: 17 April 2006 – zie de vindplaats aan het eind van dit blog]

De dissertatie duikt diep in de geschiedenis. Begint uitgebreid bij Suárez en Herrera, daar ze er mogelijk inspiratie van Spinoza uit haalt, heeft een heldere en overtuigende kritische discussie met Gueroult wiens ideeën over de verhouding substantie-attributen ze afwijst, en met Deleuze, wiens interpretatie van het expressie-begrip bij Spinoza zij afwijst, waarbij ze vervolgens een interessante andere betekenis van en bedoeling van Spinoza met het expressiebegrip oppert (nl. om er iets van het door hem afgewezen emanatiebegrip uit mee te nemen). Op die basis geeft zij een aantrekkelijke toelichting erop dat Spinoza wél een in zijn stelsel passend individuatie-begrip heeft (uiteraard een modale, niet substantiële individu-wording).

Er is heb ik de indruk zeer veel interessants uit te halen. Ik ontleende die indruk uit het lezen (globaal, zonder de noten) van het hoofdstuk dat voor het lopende debat van belang is, n.l. het 5e hoofdstuk: CAUSATION IN SPINOZA’S MATURE PHILOSOPHY: ETHICS, vanaf pagina 200 resp. PDF 216.