Excursie Groen en Recreatie IJsselmonde

Gedeputeerde EvertseVrijdag 12 oktober 2007 was ik op uitnodiging van de stadsregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland een van de sprekers tijdens een excursie naar Groen en Recreatie ontwikkelingen op het eiland IJsselmonde. Vanzelfsprekend heb ik een lans gebroken voor Barendrecht en heb ik vol enthousiasme verteld over onze plannen in de Zuidpolder. Gedeputeerde Joop Evertse en Portefeuillehouder 'groen' van de stadsregio mevrouw Hermans hebben een goede indruk gekregen van de mogelijkheden om natuur- en recreatieontwikkelingen te realiseren op Barendrechts grondgebied. Ik heb aangegeven dat we plannen genoeg hebben en geld te weinig. Binnenkort volgen gesprekken om daar verder over door te praten.