Europa – dr’op of dr’onder ?

0
115
Ja, ik weet het.
Ik had nog een paar blogjes beloofd over mijn rationele bezwaren tegen de Europese zg Grondwet.
Opmerkingen, die ik echter de laatste dagen gehoord heb geven aanleiding om die eerst van commentaar te voorzien.
Ik kreeg daarbij het beeld van de ganzenhouders, die met stokken voedsel in de kelen van de ganzen duwen, zodat de lever zich buiten-proportioneel vergroot. De reinste dierkwellerij.
Maar dat moet kennelijk bij ons ook zo.
>>De Europese Grondwet moet worden aangenomen en dan moeten de tegenstemmers maar uittreden<< is de teneur van die opmerkingen.
Hiermee wordt beweerd, dat diegenen, die nee-stemden, tegen een Verenigd Europa zouden zijn.
Opnieuw een politieke leugen.
Ik ben er van overtuigd, dat het juist het tegengestelde
is! De meeste mensen, die tegenstemden, hebben dit, in tegenstelling tot de beweringen van Balkenende, welbewust gedaan.
Dat ging niet tegen de Nederlandse Regering, maar het is wel typisch voor hen, dat zij dit zo zagen.
Het ging ook niet tegen de Dure Euro. Ik denk, dat die meer te lijden gehad heeft van de gelijktijdige stijging van de wereldconjunctuur.
Maar op grond van het nee-stemmen te beweren, dat die mensen tegen een Verenigd Europa zijn, dat is een leugen.
Het is de zorg, die ik heb met een Grondwet, die geen Grondwet kan zijn, maar wel de slechte eigenschappen van een Grondwet vertoond, die tevens haar grote sterkte is.
De weinige mogelijkheden er zijn, om er ooit veranderingen in aan te brengen.