Ethica-vertaling van Piet Steenbakkers verschijnt dit najaar

0
28

Op de website van de Ver. Het Spinozahuis staat de verheugende mededeling dat de Ethica-vertaling van Piet Steenbakkers in de herfst van 2012 bij de Wereldbibliotheek zal verschijnen; dit in nauwe samenwerking met Vereniging het Spinozahuis (VHS).

Het was insiders al geruime tijd bekend dat Steenbakkers aan een nieuwe vertaling van de Ethica werkte die dan eindelijk de al vele jaren uitgegeven (door Guido van Suchtelen herziene) vertaling van Nico van Suchtelen (1878-1949) van bijna 100 jaar geleden kan gaan vervangen.

De VHS schrijft: "Door zijn grote vertrouwdheid met Spinoza’s teksten en grondige kennis van diens wijsgerige stelsel kan Piet Steenbakkers nu ook een nieuwe Nederlandse vertaling tot stand brengen die beantwoordt aan de huidige stand van het Spinoza-onderzoek. Hij heeft gestreefd naar heldere en goed leesbare vertaling, die niettemin recht doet aan Spinoza’s zorgvuldig gekozen wijsgerige terminologie en zijn soms weerbarstige stijl."