Errol E. Harris (1908 – 2009) probeerde tot een herwaardering van Spinoza’s filosofie te komen

0
329

Errol Eustace Harris was een hedendaagse Zuid-Afrikaanse filosoof. Hij trachtte een systematische en coherente visie te ontwikkelen op de logische, metafysische en epistemologische aannames van waaruit we in deze tijd de wereld begrijpen. Hij maakte daarbij gebruik, zowel van de moderne wetenschappen als van de westerse filosofische traditie, in het bijzonder Spinoza en Hegel.

Voorkant 

In Salvation from Despair: A Reappraisal of Spinoza's Philosophy (Nijhoff, Den Haag, 1973) gaf hij een reconstructie, interpretatie en aanpassing van Spinoza's filosofie aan de tegenwoordige tijd.

Ik neem hierna uit wikipedia een passage over betreffende zijn Spinoza-boek, dat deels bij books.google is in te zien.