Ernst Haeckel (1834–1919), de Deutsche Monistenbund en Spinoza

0
41

In een recent blog over Johannes Maria Verweyen (1883-1945) die een van de sprekers was tijdens de Spinozaweek ter herdenking van zijn 300e geboortedag in Den Haag, is te lezen dat hij een tijdje lid was van de Duitse Monistenbond. Op de laatste dag van die Spinozaweek werd aan de aanwezigen gemeld “dat de heer N. Mockel het internationaal wijsgeerig congres heeft bijgewoond als vertegenwoordiger van den Duitschen Monistenbond.” [Verslag in Het vaderland van zondag 11 september 1932 van de laatst dag van het Spinozaherdenking, zaterdag 10 september. PDF KB-krantenarchief]

En in de Duitse Spinozabibliografie vinden we weer dat ene Walter Eckstein op een bijeenkomst in 1927 van de Monistenbund in Oostenrijk naar aanleiding van de 250e „Wiederkehr seines Todestages“ over Spinoza gesproken heeft [Eckstein, Walter: Spinoza : Nach einem Vortrag, gehalten im Monistenbund in Oesterreich aus Anlass der zweihundertfünfzigsten Wiederkehr seines Todestages. [Hamburg, 1927 – 38 pp.]

Kortom. reden voor deze blogger om na te gaan: wat was de Monistenbond en wat had die met Spinoza?