Laat de Spaanse vlag maar wapperen.

0
411

Olé, wat een verrassing! De Spaanse vlag wapperde weer door onze tuin. Het is een zeer fraaie overdag actieve nachtvlinder. De Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) is heel gemakkelijk te herkennen aan de groenzwarte voorvleugel met crèmekleurige strepen en de rode achtervleugel met zwarte vlekken. Jammer, dat deze niet de rode achtervleugels liet zien. Het is een zeer zeldzame soort die voorkomt in het zuiden van Limburg. Deze soort heeft voorkeur voor vochtige bossen en struwelen met diverse kruidachtige planten waaronder Grote brandnetel, Koninginnenkruid, Witte dovenetel, Smalle weegbree en Hondsdraf. De rupsen kun je aantreffen van september tot juni. De Spaanse vlag overwintert als jonge rups op de waardplant. Als de rupsen zich hebben verpopt kun je begin juli-eind augustus op warme dagen de vlinders overdag actief zien vliegen van bloem naar bloem. Vooral Koninginnenkruid en distels zijn favorieten nectarplanten. Uiteraard vliegen ze ook ´s nachts en komen ze op licht af. Het is mooi dat deze soort de laatste jaren iets vaker en op meerdere plaatsen wordt waargenomen. Dus blijf vooral uitkijken naar de Spaanse vlaggen.