Ericus Walten (1663–1697) volgeling van Spinoza?

0
404

Deze radicale vrijdenker, was
misschien geen volgeling van Spinoza en Spinozist sensu stricto, maar
wel van een Spinozistische geest doortrokken – met minder caute, dat
wel.

Walten is naar eigen zeggen tegen
zijn vervolgers, geboren in het Duitse plaatsje Ham in Nassau, maar
Van Bunge oppert, gezien zijn voortreffelijke kennis van het Engels
waarnaar hij vertaalde, dat hij misschien uit Engeland afkomstig was.
In 1685 werd hij vanwege vagebonderij en bedelarij uit Utrecht
verbannen. Vanaf 1688 verbleef hij in Den Haag, vertoefde ook een
poos in de omgeving van Rotterdam. Hij deed grootsprakerig zich voor
als doctor in de theologie, in de rechten en in de filosofie, maar
moet wel gestudeerd hebben, zo blijkt uit zijn vele pamfletten. Hij bood zijn diensten als schrijver aan, zoals blijkt uit deze