Elmer Ellsworth Powell (1861- 1947) – Methodist – schreef "Spinoza and Religion"

0
421

Hier volgt weer zo’n blog waarin informatie wordt bijeengebracht die verder nergens zo te vinden is. Elmer Ellsworth Powell in 1925. Photo of Frank R. Snyder

Elmer Ellsworth Powell is geboren op 16 augustus 1861 in Clayton, Illinois, als zoon van pastor Curtis Powell en Margaret Welch. Na de City High School en het Lincoln College gevolgd te hebben ging hij in 1881 naar de University of Michigan waar hij in 1885 het baccalaureaat in de Kunsten behaalde. Daarna deed hij enige jaren rechten, waarna hij zich in Boston aan de theologie ging wijden, waar hij in 1890 het baccalaureaat in de systematische theologie behaalde, waarbij hij aansluitend nog wat  filosofie deed bij prof. B.P. Bowne. Tijdens zijn studentenjaren in Boston was hij tegelijk predikant aan de West Roxbury Methodistenkerk. In de herfst van 1890 werd hij door zijn Methodistenkerk als docent uitgezonden naar de school voor theologie van de Methodisten in Florence. Na twee jaar ging hij als predikant naar Rome om vervolgens daarnaast ook weer les te geven aan de naar Rome overgebrachte theologieschool. Op 8 november 1893 trouwde hij met Blanche Lottie Swasey uit Cambridge, Massachusetts. De combinatie van functies werd hem teveel en om het rustiger aan te doen ging hij naar Duitsland om er zich weer met filosofie bezighouden. In de herfst van 1896 ging hij naar de Universiteit van Halle (bij Vaihinger en B. Erdmann) en met Pasen 1898 naar die van Bonn, waar hij op 4 maart 1899 het doctoraat in de filosofie behaalde op het proefschrift ÜBER SPINOZAS GOTTESBEGRIFF. [Te vinden bij archive.org] Dat is een enigszins merkwaardig werkje van 38 pagina’s, bestaande uit twee hoofdstukken, een over het idee-begrip bij Spinoza en een over het substantie-begrip – waarbij de samenhang tussen beide hoofdstukken niet aan de orde is. Ineens houdt het op bij de constatering dat nu de attributen besproken zouden moeten worden, maar daarvoor wordt verwezen naar de volledige uitgave van zijn studie:

  Spinozas Gottesbegriff. Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, Heft 12. Halle a. S. [Halle an der Saale], Max Niemeyer, 1899. ix, 113 p. [Toevoeging 11-10-2016] Een reprographischer Nachdruck bij Georg Olms Verlag, 1980 bij books.google.