Eindelijk vertaling van de Tractatus Politicus in aantocht

0
392

De catalogus met de najaarsaanbieding 2013 van de Wereldbibliotheek is uit en daarin treffen we tot onze verrassing twee uitgaven van en over Spinoza aan (voor het laatste zie een volgend blog). Eerst dit: in november 2013 zal verschijnen:

Spinoza, Staatkundige verhandeling. Vertaling en bezorging Karel D’huyvetters met een inleiding van Jonathan Israel. Wereldbibliotheek, 2013 – isbn 978 90 284 2556 9

“Een nieuwe vertaling van Spinoza’s meesterwerk over de grondslagen van macht en gezag. Na meer dan drie eeuwen onverminderd actueel.” Aldus de uitgever.
Op zijn website Spinoza in Vlaanderen had Karel zijn vertaling al aangeboden. Het is hem dus gelukt de Wereldbibliotheek ervoor te interesseren. We wensen hem hiermee alvast geluk dat zijn vertaalarbeid nu wordt uitgebracht in die fraai vormgegeven reeks van de Wereldbibliotheek met omslagen van Bureau Beck, waarin eerder verschenen Jan Knol's hertaling van Spinoza's Korte Verhandeling (2011) en Miriam van Reijen's hertaling van Spinoza's  Brieven over het Kwaad (2012)

En ons, geïnteresseerden in Spinoza, wensen we alvast geluk dat eindelijk na 112 jaar (de laatste volledige vertaling was van dr. Willem Meijer en verscheen in 1901) er een vertaling op de markt wordt gebracht, waardoor er met hulp uit België eindelijk een einde komt aan de schande dat er in Nederland geen vertaling van de Tractatus Politicus aan te schaffen was.

Op de cover staat: vertaald en bewerkt. Ik neem aan dat het, als het een zekere aanpassing/bewerking betreft, dát de reden is dat het in  deze reeks verschijnt. In hoeverre het als toch wel een volledige vertaling gezien kan  worden wachten we af. Ik neem dan ook aan dat we nog steeds een vertaling van Fokke Akkermans in de reeks van volledige werken van Spinoza onder auspiciën van de Ver. Het Spinozahuis tegemoet kunnen zien (wie weet hoe lang we daarop nog moeten wachten, nu we dit werk alvast in handen krijgen) 

Stan Verdult