Een impressie van Ets Haim/Livraria Montezinos…

0
359

… "de oudste nog in bedrijf zijnde joodse bibliotheek ter wereld."

In het verlengde van het vorige blog, wil ik hier graag ook wijzen op de lezing die prof. dr. Emile Schrijver (hoogleraar Geschiedenis van het Joodse Boek aan de Universiteit van Amsterdam) op 5 februari 2014 hield bij het Menasseh ben Israel Instituut [cf.] over:"De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim." Hier het PDF van de powerpointpresentatie.

Het is interessant om er eens doorheen te bladeren. Men krijgt niet het verhaal, maar wel de vele illustraties die erbij gebruiklt werden en dat heeft het effect van een kleine tentoonstelling op internet.

Een korte biografie van Menasseh ben Israel wordt geboden, Jacob Judah Leon “Templo” komt voorbij [zie afbeelding]; we zien een afbeelding van De Nagelate Schriften van BdS; enzomeer.