Een analyse van de claim dat we in het Graat-portret met Spinoza van doen hebben

0
373


Heden ontving ik een uitgebreide reactie van Rindert
Jagersma, waarin hij reageert op het (concept)artikel van Anna Koldeweij MA en
Constant Vecht dat via het
blog van 1 april 2016, “Repliek op Kaddisj voor een
"Graat-Spinoza"-schilderij…” door mij werd gepubliceerd. Ik schreef
daar toen bij: “Wellicht lokt het deskundige reacties uit.” En zie – hier zo’n
reactie.


Boekwetenschapper Rindert Jagersma kan de regelmatige
bezoeker van dit Spinoza-blog bekend zijn. Hij gaf me in het verleden diverse
tips. Vooral is hij, samen met Trude Dijkstra, bekend als de ontdekker van de
drukker van de Tractatus
theologico-politicus
en de Opera
Posthuma,
te weten: Israël de Paul (1630 – 1680) [cf.
blog van 16 mei 2013]. Hij is bezig met een
promotieonderzoek waarin hij zich richt op de rol die schrijvers en drukkers
van pamfletten speelden in de ontwikkeling en de verspreiding van de ideeën van
de Vroege Verlichting, met accent op Ericus Walten, daar die één van deze
belangrijkste en beruchtste pamflettisten was [cf.
blog].


Rindert dus heeft zich gezet aan een kritische lezing van ‘Een
tot nog toe onbekend portret van Spinoza’ van Koldeweij/Vecht. Hij analyseert
grondig de argumenten en achtergrondveronderstellingen die de auteurs aanvoeren
voor hun stelling dat we met het schilderij met Spinoza van doen hebben. Hij
schift deze in die welke z.i. overeind blijven en die welke hij
discutabel acht. Zijn “Antwoord op ‘Een tot nog toe onbekend portret van
Spinoza’” werd zojuist als PDF

gepubliceerd en wordt door mij van harte ter lezing aanbevolen.


Als we met het schilderij met Spinoza van doen hebben, en
deze blogger twijfelt daar niet aan, is het uiteraard elke aandacht waard die kan
bijdragen aan helderheid en om twijfels of raadsels die er omheen lijken te
hangen, weg te nemen resp. op te lossen.

Zie hier de link naar zijn eigen website waarop hij de portretten ter vergelijking heeft geplaatst. U kunt er door met de cursor over de afbeelding te gaan, deze meer of minder over elkaar heen leggen.