Edition Spinoza met een Spinoza welgevallige uitgave…

0
26


… zo mogen we vermoeden.


Het zou best eens kunnen zijn dat Edition Spinoza dat
onderdeel uitmaakt van het Verlag Freiheitsbaum [
cf.]
juist met dit boek de naam van Spinoza met ere draagt. Als we ons realiseren
hoe gebeten Spinoza juist op de priesterkasten was, kunnen we ons voorstellen
dat hij van deze uitgave met vreugde kennis zou hebben genomen.


Siegfried R. Krebs heeft een website freigeist-weimar.de waarin hij naast berichten
vooral veel recensies geeft over allerlei boeken die met religie en vooral
religiekritiek en atheïsme te maken hebben. Het zou hem vooral gaan om “Auseinandersetzung
mit Schöpfern von Religionen, deren Trägern und vor allem den materiellen
Nutznießern von organisierter Religion, den Priestern, Predigern, Gurus etc.,
also den Priesterkasten in Vergangenheit und vor allem Gegenwart.” [
Cf. bespreking door Heiner Jestrabek]


Voor Edition Spinoza heeft hij uit de jaren 2011 – 2015 een
ruime keuze gemaakt uit die recensies over atheïstische, kerkelijke en religie-kritische
boeken, maar ook over Humanisme en evolutieleer die hij kritisch bespreekt.