Earthship

earthshipOp 25 maart 2009 heb ik samen met collega Zuurbier (milieu) een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Stichting Milieu Dichterbij. Ze zijn op zoek naar een gemeente en een locatie voor de bouw van een earthship (klimaatark). Een earthship is een duurzaam en ecologisch gebouwd huis dat volledig onafhankelijk is van energie- en watervoorziening van buitenaf. Het wordt gebouwd uit afvalmaterialen zoals autobanden, blikjes, flessen en andere gebruikte en afgedankte materialen. Het voorziet zichzelf van energie door zonnepanelen, windmolens en andere natuurlijke energiebronnen. In de waterbehoefte wordt voorzien door regenwater op te vangen dat gezuiverd en hergebruikt wordt. We gaan de komende weken onderzoeken of er wellicht een earthship als milieueducatiecentrum in de Zuidpolder kan worden opgericht.