Dit jaar 300 jaar Mandeville’s Fabel van de bijen

0
279

Jaarlijks wordt in Rotterdam een Mandeville Lecture gehouden ter ere van Bernard Mandeville, de arts, die uit Rotterdam afkomstig was, maar in Engeland z'n befaamde en tevens verdefelijk geachte boeken schreef. Mandeville’s leer ligt kernachtig vervat in de ondertitel van zijn The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits.

Daar het dit jaar 300 jaar geleden is dat dit boek verscheen, wordt er op vrijdag 6 juni aan de Erasmus Universiteit een conferentie met meerdere sprekers aan gewijd [cf.]. Zou één van de sprekers op die conferentie een relatie leggen met Spinoza? Zie dit blog over een publicatie waarin Wim Klever die relatie uitdiepte. Zie hier het PDF van zijn artikel BERNARD MANDEVILLE AND HIS SPINOZISTIC APPRAISAL OF VICES.

Mocht u meer over Mandeville willen weten dan wijs ik erop dat als u op de website van de KB (dus niet bij de catalogs) de naam van Mandeville ingeeft u niets krijgt: daar is iets mis. Maar er is daar wel een apart dossier over Mandeville; via deze link brengt Spinoza.blogse u daarheen.