Bijzonder hoogleraar Teylers Leerstoel Eric Jorink houdt oratie

0
346

Vandaag precies een jaar geleden, per 1 juni 2013, werd dr. Eric Jorink bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij bekleedt er de nieuw ingestelde leerstoel 'Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' [Cf.] 

U weet wel: van het Het ‘Boeck der Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715 (2006) 

Op maandag 16 juni 2014 zal hij om 16:00 uur zijn oratie houden getiteld:

De Ark, de Tempel, het Museum.
Veranderende modellen van kennis in de Eeuw van de Verlichting.
 

Hier kunt u zich aanmelden (er zijn momenteel nog 85 plaatsen beschikbaar)