Dissertatie van Patricia Couto over Jan H. Glazemaker

0
346

In een blog van 21 november 2011 liet ik weten dat Patricia Couto, die in Nederland geboren en getogen is, maar het grootste deel van haar leven in Portugal woont en doceerde, de laatste hand legde aan haar doctoraatsthesis aan de Letterenfaculteit in Lissabon over de vertaling van Jan H. Glazemaker van het reisverslag van de 16de eeuwse Portugese schrijver, Fernão Mendes Pinto wiens Peregrinação postuum in 1614 verscheen en dat in de 17de eeuw erg bekend was.
Zij heeft voor een aantal informaties enig nut van dit weblog gehad, wat uiteraard plezierig was om te horen.

Titel van haar dissertatie:
THE MARVELLOUS TRAVELS OF FERNANDO MENDEZ PINTO ACROSS THE LOW COUNTRIES: TRANSLATION, APPROPRIATION AND RECEPTION

Nu kan ik laten weten dat zij gisteren haar proefschrift verdedigde en dat het summa cum laude beoordeeld werd.

Via dit blog wil ik daarmee doctor Couto graag van harte feliciteren.