Derde en laatste Verhandeling over de verbetering van het verstand

0
259

Zaterdag 16 april was de derde en laatste bijeenkomst in de voorjaarscursus die de Ver. Het Spinozahuis in het Spinoza Lyceum te Amsterdam organiseerde. Dr. Henri Krop sprak over het wetenschapsfilosofisch aspect van de Verhandeling over de verbetering van het verstand (TIE).

Henri Krop begon met de paradigmawisseling over hoe er in de 17e eeuw gedacht werd dat de natuur in elkaar zit. Descartes had het over de natuurwetten waarmee (bijna) alles begrepen zou kunnen worden. En Spinoza benadrukte dat dat ook gold voor de mens en zijn geest. Er ontstond ook een breuk met betrekking tot de logica. Aristoteles had als eerste die discipline wat betreft de regels van het denken geformuleerd. Van de 17e tot het eind van de 19e eeuw werd logica een onderdeel van de wetenschap, waarin wordt onderzocht hoe wij denken. Dat begon met Bacon’s Novum Organum. Deze nieuwe vorm van logica zou men ook wetenschapstheorie kunnen noemen, maar beter is het te spreken van kennisleer ofwel epistemologie.

dr. Henri Krop