De vier adviseurs over Spinoza’s ban zijn bekend

0
372

Op 26 mei 2014 had ik een blog n.a.v. het artikel van Steven Nadler, "Judging Spinoza", in The Stone van 25 mei 2014, de opiniepagina van The New York Times voor filosofen en andere denkers. Hij vertelde daarin dat hij een van vier adviseurs was die in 2012 door de Portugees-joodse gemeenschap van Amsterdam om advies werd gevraagd inzake de kwestie van het al dan niet teniet doen van de ban. Hij geeft de argumenten die ertoe leidden dat door hem geadviseerd werd om dat niet te doen en om de ban de ban te laten.

Helen Hattab, zo bleek in een reactie, had op Facebook laten weten ook als adviseur gevraagd te zijn.

In een artikel in The Jewish Chronicle Online van 28 augustus j.l. "Why Baruch Spinoza is still excommunicated", doet Simon Rocker het verhaal over hoe de Haham, Dr Pinchas Toledano, hoofdrabbijn van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam, "a number of international Spinoza scholars" om advies vroeg over de eventuele heroverweging van de ban. Uit het stuk van Nadler weten we dat het om vier Spinoza scholars ging.

Rocker vermeldt de namen van de twee andere adviseurs: de Hebrew University scholar Yosef Kaplan die tegen herroeping adviseerde ("history cannot be changed") en… Dr Piet Steenbakkers, van de Utrechtse universiteit. Die was kennelijk voorstander van het herroepen van de ban, want zou hebben geadviseerd: "it would put to rest a vexed issue and… be a homage to an original thinker of whom the Portuguese-Jewish community has reason to be proud."

Rabbijn Toledano besliste om de ban de ban te laten.