De vele benamingen van Benedictus de Spinoza

0
20

Zie hierna hoe de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis een lijstje bijhoudt met namen en aanduidingen in de literatuur voor Spinoza. 

                                      annotatie filosoof
                                      leefjaren 1632-1677