De Leidse Spinoza

0
15

De gesprekken die ik deze week met Wim Klever had (ik gaf er hier een korte impressie van) en waarbij we het onder meer hadden over de periode waarin Spinoza veel betrekkingen met Leidse docenten en studenten gehad moet hebben én natuurkundige proeven moet hebben gedaan, hebben Wim ertoe aangezet om "De Leidse Spinoza" eens goed in een artikel voor het voetlicht te brengen.

De maker van de bij dit weblog horende site benedictusdespinoza.nl mag zich verheugen daarvoor het publicatieplatform te zijn.

Het artikel begint met: "Nu Amsterdam een standbeeld heeft opgericht voor Spinoza en Den Haag met zijn Vredespaleis ongepaste reclame maakt met Spinoza als ‘filosoof van de vrede’, wordt het tijd om aandacht te vragen voor de nog nimmer voldoende belichte relatie van Spinoza met Leiden."