De Bijbel toch een filosofisch document?

0
57

Het boek van Yoram Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture, is nog in aantocht (staat voor de lente van 2012 op de rol), maar het kreeg al een soort van review van Aryeh Tepper op Jewish Ideas Dailey. Hij kon dat doen daar de auteur een tipje van de sluier oplichtte tijdens een conferentie van eind juni in het Shalem Center te Jerusalem dat als onderwerp had: Philosophical Investigation of the Hebrew Bible, Talmud and Midrash. [Hier]

De ‘bespreking’ begint aldus:

Wat voor soort werk is de Hebreeuwse Bijbel? De 17de-eeuwse vrijdenker Baruch (Benedictus) Spinoza had een antwoord. Als onderdeel van zijn oorlog om filosofie – de zoektocht naar de waarheid over het bestaan en de betekenis van het goede leven –te bevrijden van de invloed van religie, beperkte hij de bijbelse boodschap in feite tot één woord: gehoorzaamheid. "De Schrift", schreef Spinoza, "leert geen filosofische dingen, maar vroomheid alleen."  

Volgens Yoram Hazony is Spinoza's claim onzin. Dat Hazony bezig is de strijd aan te binden met Spinoza, blijkt ook uit zijn "Jerusalem Letter” van 13 jan. 2010 "Goodbye, Spinoza". Jerusalem Letters is zijn "weblog on philosophy, Judaism, Israel and higher education." Maar terug naar  Aryeh Tepper.