De betekenis van intuïtieve kennis bij Spinoza

0
268

Hasana SharpIn het blog, waarin ik verwees
naar het hoofdstuk van Hasana Sharp in The Rationalists, ""Nemo
non videt": Intuitive Knowledge and the Question of Spinoza's
Elitism," schreef ik dat ik er vermoedelijk op terug zou komen.
Dat doe ik bij deze. Ik vind het een buitengewoon goed stuk – zeer
leerzaam, informatief, overtuigend, uiterst zinvol en relevant en
behoorlijk helder geschreven. Echt een aanrader, zoals ik al eerder
zei [zie dit
blog
].
Als er een Award in de vorm van een Spinoza
d'Or
voor artikelen/hoofdstukken/papers zou bestaan, zou ik deze
tekst graag ter nominatie ervoor voordragen.

Het lijkt, gezien de titel alsof
het artikel vooral erover gaat dat intuïtieve kennis niet
voorbehouden is aan weinigen: een elite, filosofen. Het betoogt dat
in beginsel, metafysisch
gezien,
ieder dat kennisstadium kan bereiken. Want
allen zijn we onderdeel van een en dezelfde natuur. Het is echter
zeker niet zo dat het stuk betoogt dat iedereen automatisch tot
intuïtieve kennis komt ("vanzelf wijs wordt"),
integendeel.

Maar op de keper beschouwd is hét
onderwerp van het stuk: te schetsen wát Spinoza met scientia
intuitiva bedoelt en waarom het zo'n prominente plaats in zijn Ethica
inneemt. En dat is de belangrijkste waarde van deze tekst.