De beste wensen…..???

0
33
Wanneer een minister durft zeggen

dat een homo in zijn vaderland maar beter zich niet
als homo kan gedragen en er niet over moet spreken

dat een christen in zijn vaderland maar beter zich niet
als christen kan gedragen en er niet over moet spreken

dan kan zo’n minister zich in haar vaderland maar beter
niet als minister gedragen en er niet over spreken.

 
Waar blijven de Rechten van de Mens ?
 
Is zo’n minister in staat de lijst van een
zich Democratisch noemende partij aan te voeren ?