Dagblad Trouw heeft het weer helemaal goed gemaakt 2

0
547


Het artikel van Leonie Breebaart vandaag in Trouw, “Baruch Spinoza is
helemaal hip” [cf.
blog] betekent voor mij een grote opluchting. Het bevrijdt
me van een bijna obsessieve dwanggedachte: dat Trouw Spinoza in de ban had gedaan! Zo zelfs dat ik mij al enige
tijd serieus afvroeg of het nog wel mijn krant kon zijn.


Jaren geleden had Trouw tamelijk regelmatig ruime aandacht voor
Spinoza. Ik herinner me een uitgebreid artikel over een cursus bij de ASK, een
uitgebreid interview met Theo Loevendi over zijn verlangen om tot een Spinoza
opera te komen [cf.
blog van 9 januari 2010]; Wilfred van de Poll schreef op 30 juli 2011 n.a.v. een VHS-zomerweek; er verscheen een
artikel over Jan Knol’s bijdrage aan de Spinozadag 2011
over de niet-vrije wil [cf. blog van 19 november 2011].


Ik ga niet alle vroegere voorbeelden noemen, maar sinds
enige jaren was dit voorbij. Waar het aan lag, weet ik niet (een nieuwe
hoofdredacteur, of coördinerend redacteur van de Verdieping of Letter &
Geest?). Hoe dan ook, deze tijden waren voorbij: Spinoza kwam in Trouw niet
meer aan bod. Z’n naam viel nog wel eens bij een geïnterviewde, maar daar bleef
het bij.