Cursus over Spinoza’s filosofie a.d.h.v. boek Herman Berger

0
417

In het verlengde van het vorige blog waarin ik het boek van Herman Berger over de Ethica besprak, kan ik melden dat op maandag 26 september 2011 in Eindhoven een cursus van 10 middagen (14:30-16:30 uur) zal starten over Spinoza’s Ethica.

Gelezen wordt het hoofdwerk van Spinoza, Ethica in samenhang met het boek van prof. Herman Berger De Ethica van Spinoza, een handreiking en vervolgens het tweede hoofdwerk, getiteld het Theologisch-politiek tractaat.

De cursus zal worden gegeven door drs. Harry Willemsen, voorzittter van de Wijsgerige Kring Eindhoven, tevens hoofdredacteur van het tweemaandelijks Nederlands-Vlaams tijdschrift Filosofie (uitgegeven door Garant Antwerpen/Apeldoorn – de uitgever van Herman Berger's boekje). Enkele jaren geleden stichtte hij Centre Erasme, een centrum voor filosofiecursussen in Zuid-Frankrijk (zie www.centre-erasme.nl). [Van hier]