Breviarium Spinozanum: ‘absolutus’ & ‘absolute’ bij Spinoza [2]

0
363


The Continuum
Compendium to Spinoza
heeft niet een lemma: Absolutus. Maar de Franse
Spinoza geleerde Charles Ramond, die eerst kwam met Le Vocabulaire de Spinoza [Paris: Ellipses, 1999, 62 p.] werkte dat
later verder uit tot Dictionnaire Spinoza
[Paris: Ellipses, 2007, 187 p.] en dat werk, zo had ik gezien (cf. dit

blog
), opende met het lemma Absolu(e),
Absolument (absolutus, absolute
). 

  

   

Theo van der Werf, de secretaris van de VHS, was zo
vriendelijk mij kopieën van het lemma toe te sturen. Ik heb de tekst ervan die
op twee bladzijden stond in één jpg-afbeelding ondergebracht die ik hieronder
breng, daar het de enige
informatieve behandeling van het onderwerp is die ik ken. In een volgend blog
hoop ik te laten zien dat Spinoza ‘absoluut’ in twee enigszins verschillende
betekenisaccenten gebruikt, die beide uiteraard in het ene, maar blijkbaar
breed inzetbare, Latijnse begrip hun wortels hebben.