Boek over politiek en religie (Democratie als cultus) met veel Spinoza

0
289

Dr. Marin Terpstra is als Universitair Docent Sociale en Politieke Wijsbegeerte verbonden aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift De wending naar de politiek. Een studie over het gebruik van de begrippen 'potentia' en 'potentas' door Spinoza in het licht van de verhouding tussen ontologie en politieke theorie. Hij was ook een flinke poos bestuurslid van de Ver. Het Spinozahuis. Hij schreef over aspecten van de geschiedenis van de politieke theologie en publiceerde teksten over Bataille, Hobbes, Schmitt, Spinoza, Nietzsche. Tot voor kort waren op zijn website diverse van zijn artikelen, toespraken en recensies vrij te lezen, maar sinds kort zijn die links teruggenomen*, want nu is er dit boek, waarin vele van die artikelen en toespraken zijn omgewerkt:

Marin Terpstra: Democratie als cultus. Over politiek en religie. Boon, Amsterdam, 2011.

Het gebeurt niet vaak dat er over ‘politieke theologie’ wordt geschreven. Aan de benaderingen van secularisering die Charles Taylor in zijn boek A Secular Age onderscheidt, voegt Terpstra een eigen variant toe: “secularisering is de voortzetting van theologie met andere middelen.”

Het gebeurt eveneens niet vaak dat een politicologisch boek, of een boek over democratie verschijnt met zoveel aandacht voor de betekenis van Spinoza (en voor bestrijdingen van de ideeën van Spinoza, zoals door Carl Schmitt en Leo Straus).