Boek over globalisatie mét aandacht voor Spinoza (maar ook mét plagiaat)

0
80

Wilt u eens een boek over
globalisering lezen, waarin geen enkele verwijzing naar Hardt en
Negri voorkomt of zelfs maar hun naam wordt genoemd? Dan komt
wellicht het volgende boek in aanmerking, vooral daar het 11e en
slothoofdstuk gaat over:

"The Problem of Religious
Fundamentalism: Why No Spinoza in the Arab Culture Despite Averroes?"
In:

Jan-Erik Lane, Globalization –
the Juggernaut of the 21st Century
. Ashgate
Publishing
, Ltd., 2013 – books.google

Juggernaut, een figuur uit de
strips van Marvel Comics dat beschikt over kolossale kracht van – zo
lijkt het wel – mystieke oorsprong, staat hier voor de open
globaliserende samenleving die onontkoombaar voortschrijdt maar niet
te managen is en schreeuwt om vrijheid. En Jan-Erik Lane, verbonden
aan de afdeling Politieke wetenschappen aan de Zwitserse Universiteit
van Genève, geeft alle credits voor de roep om die vrijheid aan
Spinoza.

Nu is het wel zo dat een deel van
zijn paragraaf over Spinoza min of meer letterlijk is overgeschreven
uit het lemma Benedict Spinoza van de Catholic
Encyclopedia
, in zo letterlijk overgenomen zinnen dat het riekt
naar plagiaat. En dat geeft uiteraard weer minder vertrouwen dat de
rest van hemzelf is.