Boeiende bespreking van Yitzhak Y. Melamed’s Spinoza’s Metaphysics

0
289


De Jewish Review of
Books
, Winter 2016, heeft onder de titel "Re-Intoxicated by God,"
een uitgebreide en zeer interessante
bespreking door Micah Gottlieb van het boek van Yitzhak Y.
Melamed, Spinoza’s Metaphysics: Substance
and Thought.
[Oxford University Press, 2013 – toc & Introduction van
Melamed’s boek [
PDF]]


Gottlieb legt er de nadruk op dat Yitzhak Melamed, die zich inmiddels
distantieert van zijn traditionele ultra-orthodoxe joodse opvoeding, wel een diepgaande
Talmoedische opleiding gevolgd heeft in het bolwerk van joods orthodoxie in Israël, n.l.
Bney Brak. Hij oppert de mogelijkheid dat juist die specifieke Talmoedische
gevoeligheid voor teksten en tekstinterpretaties de sleutel zou vormen voor
zijn interpretatie van Spinoza. De bespreker behandelt eerst uitgebreid de Spinoza-interpretatie
van de – ook joods opgevoede – Harry Austryn Wolfson; vervolgens de kritiek
daarop en de eigen Engels-Analytische interpretatie door Edwin Curley, waarop
vervolgens Melamed weer zijn kritiek formuleert, waarbij hij lijkt terug te keren tot de
pantheïstische interpretatie van Spinoza.


Ik raad lezing van dit informatieve en boeiende review sterk
aan. Laat je niet afschrikken doordat de Jewish Review of Books om registratie vraagt. Dat gaat
heel simpel en geeft recht op het enige malen per kwartaal inzien van de
reviews.