‘Big History’ en Spinoza? [1]

0
42

Korte voorgeschiedenis over waarom ik het op dit blog ineens over ‘Big History’ heb. Drie weken geleden kreeg ik een mail van Klaas Meijer met een aantal onderwerpen, waaronder ook hij van gedachten wilde wisselen over de ontwikkeling van 'a Theory of Big History'. Ik zou daar wat nadere gedachten over krijgen, maar die bleven uit. Ik schreef hem: “Of ik warm kan lopen voor een 'Theory of Big History'… ik weet het nog niet zo. Maar misschien kun je me overtuigen.” Ik bedoelde uiteraard: in relatie tot Spinoza. Een week geleden kreeg ik weer een mailtje: Hans [van Twuiver] zal zaterdag 16 juni op de UvA een korte inleiding houden “over het belang van Spinoza's denken voor de theorieontwikkeling en de toekomst van Big History.” Of ik interesse had die op mijn blog aan te kondigen en eventueel te verslaan. Ik liet weten: “Zodra het (ook) met Spinoza te maken heeft, wil ik een bijeenkomst als dat nuttig lijkt graag ook op mijn blog aankondigen.
Aan Big History in de hele breedte (wat een groot onderwerp) op zich wil ik op mijn blog verder geen aandacht wijden. Uiteraard heeft iemand met brede belangstelling al vele boeken gelezen uit dit hele terrein. Maar om nou net te doen of Big History een soort kader of theorie is… Het komt me allemaal nogal pretentieus voor. Als je me meer informatie geeft, kondig ik de bijeenkomst op mijn blog aan. Ik weet nog niet of ik er zelf heenga.” De dagen gingen voorbij. Af en toe ging ik expres weer eens in  mijn mailbox kijken of er al informatie over de aankondiging van die bijeenkomst was. Je kan een bijeenkomst toch niet pas op het laatste nippertje aankondigen. Ik vernam echter niets meer.

Achteraf zie ik dat het om een bijeenkomst ging, waarvoor waarschijnlijk helemaal geen uitnodigingen voor aparte onderdelen meer mogelijk waren, denk ik. Van vorige week Van donderdag tot en met zaterdag ging in Amsterdam “The First Students Big History Research Conference” op het programma waarvan voor afgelopen zaterdag gepland stond: Big History and Spinoza – Hans van Twuiver, Rijkswaterstaat.

Dat alles heeft bij mij wat in gang gezet. Zo gaat dat.