Begroting 2009 vastgesteld

gemeentebegrotingIn een marathonzitting van 5 uur vergaderen heeft de gemeenteraad op 10 november 2008 de begroting 2009 vastgesteld.Het is een solide begroting waarin ruimte is opgenomen om eventuele tegenvallers als gevolg van de kredietcrisis of andere financiele tegenvallers op te kunnen vangen. De gemeenteraad heeft diverse amendementen en moties ingediend ter versterking van de begroting. Zo wordt er meer geld uitgetrokken voor evenementen en vrijwilligersbeleid.