Beginsel van voldoende grond / Principle of Sufficient Reason (PSR)

0
62

Op dit weblog is wel gevraagd wat toch bedoeld wordt met het Principle of Sufficient Reason (PSR), wat ik – verwijzend naar Schopenhauer – hier vertaal als: het Beginsel van voldoende grond.

Het is niet mijn bedoeling daaraan in dit blog een beschouwing te wijden. Ik wil alleen de geïnteresserden erop wijzen dat in de geweldige en prestigieuze Stanford Encyclopedia of Philosophy een door Yitzhak Melamed & Martin Lin geschreven entry bestaat:

                        Principle of Sufficient Reason

Ook de inzichten van Spinoza daarover worden uitgebeid verwoord.

In het  Continuum Companion to Spinoza zoekt men die uitleg tevergeefs, hoewel iets ervan in het lemma 'Causa' wordt geboden.