Baruch Spinoza – "God is alles en alles is God"

0
354

Deze veel geuite pantheïstische stelling, de vaak gehoorde en makkelijk gedane omkering van Ethica-stelling 1/15, waarover het hier onlangs nog ging n.a.v. Jason Dockstader, is nu ook verspreid onder jongeren van twaalf jaar en ouder via dit boek dat in maart verscheen:

Janny van der Molen, Grote Gedachten. Met illustraties van Els van Egeraat. Uitg. Ploegsma, 2014 – 256 pag.  €24,95

 

Op Youtube waarin de schrijfster haar boek toelicht, is te lezen

"Plato, Socrates, Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt, Julia Kristeva, John Stuart Mill, Immanuel Kant, Karl Marx, René Descartes, Baruch Spinoza, Augustinus, Thomas van Aquino, Aristoteles en John Locke: 14 filosofen met Grote Gedachten. Maak kennis met hun ideeën in Grote Gedachten, een boek met zes verhalen over grote filosofische thema's als goed & kwaad, idee & materie, leven & dood, man & vrouw. Voor iedereen van twaalf jaar en ouder die van nadenken houdt."

De Spinoza-illustratie die Els van Egeraat voor dit boek maakte (verspreid via twitter)