Artikel over Spinoza in tijdschrift over Kerk én Staat

0
488


In Frankrijk met de grote nadruk op scheiding tussen kerk en
staat, de beroemde of beruchte laïcité, zul je zo’n tijdschrift niet
aantreffen. Maar bij de Oxford University Press wordt de Journal of Church and State uitgegeven.
Het introduceert zich aldus: “The Journal of Church and State is concerned with
what has been called the "greatest subject in the history of the
West." It seeks to stimulate interest, dialogue, research, and publication
in the broad area of religion and the state.” [
cf.]


Het blad kent inmiddels al 57 jaargangen. Eén keer in al die
jaren had het een artikel over Spinoza’s filosofie inzake de verhouding van
kerk en staat. Een zeer interessant artikel in de 54
e jaargang
(2011) van


Andy Alexis-Baker, "Spinoza's Political Theology: Theocracy,
Democracy and Monism." In: Journal of Church and State vol. 54 (2011) no. 3,
pages 426–444


Het is vrijgegeven [cf.] en ook als PDF
te downloaden. Ik neem hier graag het slot over: