Arthur Liebert (1878 – 1946) schreef een Spinoza-Brevier

0
315

Een jaar geleden schreef ik enige blogs [1, 2, 3] over – wat ik noemde – “Het Spinoza-brevier van Carl Gebhardt”, d.w.z. over zijn Spinoza, Von den festen und ewigen Dingen [Uebertragen und eingeleitet von Carl Gebhardt. Carl Winter, Heidelberg, 1925]. “Op de eerste pagina van het "Nachbericht" ervan verwees Gebhardt naar een eerdere – niet gelukte – poging tot zo’n Spinoza-brevier (door wie? Dat horen we niet. Het boekje heeft in het geheel geen verwijzingen), een poging dus om een uittreksel van de essentiële teksten te brengen.” Welnu, zojuist ontdekte ik op welk boek Gebhardt moet hebben gedoeld, het Spinoza-Brevier. Zusammengestellt und mit einer Einleitung herausgegeben von Dr. Arthur Liebert. Het kende drie oplagen.
1. Auflage, 190 S., Berlin 1912.
2. Auflage, XXXIV und 190 S., Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1918. 
3. Auflage, XXXVI und 190 S., Leipzig 1933. 

    

 

 

  

   

En  apart:
Spinoza in den Grundzügen seines Systems. Einleitung zur 3. Auflage des Spinoza-Breviers. 36 S., Leipzig 1933.

De 2. Auflage (1918) staat bij archive.org gedigitaliseerd.