Arnold Tits (1807-1851) handschrift met verzet tegen o.a. Spinoza teruggevonden

0
280

Niet alleen een handschrift van de Ethica werd vorig jaar in de Vaticaanse Bibliotheek ontdekt, ook een handschrift met een verzet tegen de Ethica, werd onlangs teruggevonden: Theologia generalis van Arnold Tits.

Arnold Tits was een van de kopstukken van de eerste generatie professoren aan de theologische faculteit te Leuven in de 19de eeuw. Hij schreef, naast enkele artikelen, een uitvoerig fundamentaal-theologisch handboek, getiteld Theologia generalis (1848-1850), waarin hij een diepgaande confrontatie met de contemporaine filosofie en theologie aanging.

Vóór die tijd in Leuven was Tits tussen 1834 en 1840 docent filosofie aan het seminarie Rolduc, dat in die periode onder het bisdom Luik viel.

Het nieuws was onlangs dat daar, in de bibliotheek van de Abdij Rolduc in Kerkrade een flink deel van het handschrift van Theologia Generalis is teruggevonden. De tekst wordt beschouwd als een van de fundamenten onder de filosofische stroming die later bekend werd als de ‘Leuvense school’. Het werk was alleen handschrift gebleven door verzet van Rome tegen die ‘Leuvense school’.

In dit werk geeft Tits zijn visie op de relatie tussen theologie en filosofie. Kenmerkend voor zijn werk is dat hij zich tegen het rationalisme van filosofen als Descartes en Spinoza keert. De in het Latijn geschreven tekst gaf hij als handgeschreven collegedictaat aan zijn studenten. Verwoesting van de universiteitsbibliotheek in Leuven door oorlogsgeweld én een verbod van de Belgische bisschoppen om het boek in druk uit te geven, hebben er waarschijnlijk toe geleid dat het handschrift verloren werd gewaand.