Antoon Vloemans (1898 – 1982) schreef indrukwekkend boek over Spinoza [I inleiding]

0
22


Nu ik dan, na lezing van zijn hoofdwerk over Spinoza,
eindelijk aan blogs over hem en zijn Spinoza-publicaties kan beginnen, valt mij
tot mijn grote verbazing op, dat er over hem op internet nauwelijks iets te
vinden is (behalve dan hits voor de vele verkrijgbare titels van zijn
schrijfarbeid). Hij heeft geen wikipedia-pagina, of wat voor pagina dan ook. De
DBNL
heeft wel een auteurspagina voor hem aangemaakt, maar daar staat niets op. Het
enige wat je vindt is in Poortman en bij Henri Krop. Die geeft in zijn Spinoza-icoonboek
dan wel geen aparte paragraaf, maar wel enige informatie over hem; daar kom ik
nog op.


Het Poortman Repertorium geeft: “Studie filosofie in Gent,
Göttingen, Berlijn en Marburg. Promotie in 1921 te Göttingen. Privaatgeleerde
te 's-Gravenhage. Voorstander van een personalisme op biologische grondslag,
persoonlijkheidsethiek en biografie als concrete menskunde. Beoefent
cultuurfilosofische en geesthistorische studiën onder antropologische
gezichtshoek.” [
Cf.]


Over hem, zo is daar te lezen, zou er alleen geschreven zijn
door Cornelis Verhoeven in Parafilosofen:
wijsbegeerte buiten de school
(1974), wat duidelijk maakt dat hij niet serieus
genomen werd. Ook daar kom ik zodadelijk nog op.


Maar gelukkig is er e.e.a. over hem te vinden bij Delpher
(het KB-krantenarchief) en daar maak ik hier graag gebruik van.