Amor Mundi – liefde voor de wereld – ingezet tegen egoïsme en individualisme

0
317


Het is voor mij de vraag of we met ‘amor mundi’ een
bruikbaar (ethisch én politiek) filosofisch begrip te pakken hebben. De Vlaamse
filosoof Peter Venmans schreef er een boek over dat van de week verscheen: Amor Mundi. Hoe komen we tot een
betekenisvolle relatie met de ander?
Atlas
Contact
, 2016


Daar ik redelijk content was over twee eerdere boeken van
hem die ik las – De ontdekking van de
wereld. Over Hannah Arendt
(2005) en Het
derde deel van de ziel. Over thymos
[2011 – cf.
blog],
schafte ik me dit boek aan en las het meteen in één ruk uit.


Maar wat mij betreft werd dit boek een tegenvaller – een mislukking.