Algemene Beschouwingen 2008

0
23

gemeenteraadTijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad op 30 juni en 1 juli 2008 is de voorjaarsnota besproken. Het college van B&W had vele suggesties gedaan aan de raad om bezuinigingen door te voeren. De gemeenteraad heeft een aantal van die bezuinigingen overgenomen en anderen niet. Zo blijft de biblotheek in Carnisselande open, de bezuiniging om het zwembad niet uit breiden is niet aangenomen (er wordt op een later moment besloten om het wel of niet uit te breiden) en het schoolzwemmen blijft (maar er komt wel een onderzoek om het anders te organiseren).