Alexandre Kojève (1902 – 1966) legt uit hoe "Spinoza’s system is the perfect incarnation of the absurd"

0
375


Russisch-Frans politiek filosoof Alexandre Kojève studeerde
in Duitsland filosofie en verdedigde bij Karl Jaspers in Heidelberg zijn
doctorsthese over “De religieuze filosofie van Vladimir Solovyov". Zijn colleges
over Hegel die hij in de dertiger jaren in Parijs gaf, en waarin hij
hegeliaanse concepten in de continentale filosofie integreerde, hadden op de
twintigste-eeuwse Franse filosofie grote invloed. Als Frans ambtenaar had hij
een belangrijke rol in de vormgeving van de Europese Gemeenschap. Hij was
bevriend met Leo Strauss met wie hij zijn leven lang een filosofische dialoog
onderhield.


In inleidingen over Kojève zoals de Internet Encyclopedia of
Philos
ophy of wikipedia lezen we er niet over dat hij ook over Spinoza
schreef. Ook niet in Luuk van Middelaar’s
Politicide:
De moord op de politiek in de Franse filosofie
(1999) waarin juist veel
over die Franse colleges is te lezen.


Op Generation-online.org is de passage te vinden die hij over Spinoza
schreef in zijn

An Introduction to the
Reading of Hegel
[Ithaca, NY: Cornall University Press, 1969 – p. 117-123]
Cf. ook bij books.google 

Ik
neem die tekst hier over: