Afsluiting spoorproject

0
50

Burgemeester van Belzen ondertekende op 20 februari 2008 namens de gemeente Barendrecht de objectovereenkomsten van de spooroverkapping en het document ter formele beeindiging van het convenant spoorproject Barendrecht. Hiermee is een einde gekomen van een negen jaar lange samenwerking tussen gemeente, NS en Prorail. Bij de ondertekening stonden de burgemeester en vertegenwoordigers van NS en Prorail nog stil bij de totstandkoming van de spooroverkapping en de littekens die de komst van de Betuweroute door Barendrecht heeft veroorzaakt. Concluderend kan worden vastgesteld dat door de constructieve houding van de gemeente en nu een goed stuk infrastructuur is gerealiseerd waar iedereen trots op kan zijn.