Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen, verschijnt in april

0
51

Niet pas van de zomer, zoals we in een reactie op een van de laatste blogs van 2013 konden lezen, maar al voor april 2014 wordt door uitgeverij Vantilt het verschijnen aangekondigd van:  

Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen. Hertaling Michiel Wielema. Vantilt, 2014
– ISBN 9789460041709 – ± € 19,95

"Adriaan Koerbagh ontleedt in Een licht dat schijnt in duistere plaatsen met ‘het licht van de rede’ fundamentele christelijke noties als de Schepper, de Drieëenheid, hemel en hel, engelen en duivels, geloof in wonderen. Volgens hem vallen God en Natuur samen en is theologie een natuurwetenschap. Koerbaghs doel was een vrije en vrijzinnige samenleving; hij had zich tot taak gesteld met scherpe pen commentaar te leveren op wat hij als misstanden ervoer.

Zonder twijfel zou Een licht dat schijnt in duistere plaatsen een grote inspiratiebron zijn geweest voor de radicale Verlichtingsdenkers als het in 1668 ongehinderd had kunnen verschijnen. Nu werd echter vrijwel de hele oplage vernietigd en wachtte Koerbagh een ander lot: om zijn antichristelijke boek werd hij bestraft met een ketterproces in het ‘vrijzinnige’ Amsterdam en in 1669 overleed hij in het Rasphuis. Een licht verzonk ten onrechte in de vergetelheid." 

Mooi dat het boek wordt opgenomen in de Filosofiereeks, waarin werk van Adorno, Gadamer, Heidegger, Jaspers, Mannheim en Weber werd uitgegeven.