Er kan worden begonnen aan het uitspinnen van "Het web van Spinoza"

0
37

Spinoza.blogse.nl feliciteert
prof. dr. Piet Steenbakkers met de financieringstoekenning door het
NWO voor zijn project "Het web van Spinoza".
Op 11 mei 2013
had ik een blog
"Spinoza’s Web (in de maak)" over de informatie die
Steenbakkers die maand gaf over de opzet van zijn project. Zie daar
meer informatie over zijn project.
In een persbericht van 13 januari
2014 maakte het NWO de toekenning van financiering bekend van zes
projecten,"de beste geestesweten-schappelijke
onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden",
waaronder dat van Steenbakkers. Cf. bij NWO,
waar we lezen:

"Het web van Spinoza

Prof. dr. P.M.L. (Piet)
Steenbakkers, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

De waardering van Spinoza's
filosofie is altijd sterk beïnvloed geweest door zijn reputatie en
verhalen over zijn leven. Dit project onderzoekt dat verband, en
ontwikkelt instrumenten om alle informatie die voorhanden is over
Spinoza's leven en netwerken beschikbaar te maken."

Tekening van Eppo Doeve in: Max Tailleur, Geloof me, Amsterdam, Becht, 1972Reken maar dat Spinoza.blogse.nl de beloofde komende Spinoza-website in de gaten zal houden en erover zal rapporteren (ook al ontvangt dit weblog daarover nooit enige informatie van wetenschappelijke zijde…).
En dan straks ook nog dit boek…