Aan de achterkant van de Macht (2e plaatsing)

0
16
eerste versie is verwijderd op 19 juli 2006
———————————————- 
 
Gisteren was het weer zover ! Politiek Den Haag had zich enigszins in het nieuw gestoken.

En dat levert dan weer eens een regeringsverklaring met het nodige – en ook onnodige – commentaar. En dat levert een enkele keer iets echt nieuws. Soms ook iets waar men opnieuw en voor de zoveelste keer de wenkbrauwen kan fronsen.

De fractieleider van een der regeringspartijen maant de collega’s en hun onderhorigen, tot – ondanks het feit, dat het maar een tijdelijke politieke oplossing is – tot een zinvol debatteren en
>> er geen Poolse Landdag van te maken<<

Dat doet me denken aan een andere fractievoorzitter van een -destijdse – regeringspartij.
Een man met enig aanzien in eigen partij en toenmalige politiek.
In een debat waar het over misdaadbestrijding enzo ging. Hij vond het toen nodig om een vergelijking te maken. Met de nederlandse toestanden met de kwalificatie
>>Het lijken wel Italiaanse maffia-toestanden<<.

Toen lag het nog niet zo voor de hand.
Maar tegenwoordig heeft zijn baas en zijn partij de mond vol over Normen en Waarden.

Is het dan niet vreemd, dat zo’n man niet weet, of tekens geeft zich niet bewust te zijn van een miskenning van die zelfde waarden, die zij zo nodig willen oppeppen ?

Men gebruikt geen vergelijkingen met buitenlandse, al dan niet politieke »misstanden« in het nu of het verleden. Daar kunnen die buitenlanden niet groos, trots op zijn. Maar dat mogen anderslandse politici niet tot norm maken, dan wel kwalijk verheffen. Dat is volkomen smakeloos en tegen de eigen opvattingen over Normen en Waarden.

Wie het wel doet laat iets merken over de denk-wereld van politici, dan wel het de kwaliteit van de personen, die anderen daartoe gekozen hebben.

Natuurlijk zzal deze sprker, zou hij dit commentaar lezen kunnen zeggen
>Wanneer hij zich daar aan ergert, dan moet ie het maar gauw vergeten !<
Maar dan vergeet hij, dat hij reageert en handelt als ieder ander nederlander, die
over het trottoir fietst of als fietser zich niet stoort aan een rood stoplicht.
Ik zie toch, dat ik niemand in gevaar breng !
Ik bepaal zelf MIJN normen en waarden!

Wanneer gaat ook de politiek ons eens echt voor in goede manieren ??